Gröna Liberaler är Folkpartiets nationella nätverk för miljöengagerade liberaler, med fokus på klimat-, miljö-, natur- och hållbarhetsfrågor. Gröna liberaler inbjuder alla som vill informera sig om och diskutera natur- och miljöpolitik utifrån ett liberalt perspektiv och tycker att "hållbar utveckling" måste bli mer än ord. Delta gärna i den miljöpolitiska debatt som pågår under "Debatt"-fliken!

Kom, lyssna och diskutera! Mattias Svensson, skribent, liberal debattör (och bland annat författare till boken Miljöpolitik för Moderater) kommer att berätta varför han menar att myllrande storstäder och global handel är vägen till en grönare framtid.

Torsdag den 28 januari kl. 19.00 – 20.30

Riksdagen, Ingång Riksgatan 2

Arrangör: Liberalernas miljögrupp, ordförande riksdagsledamot Maria Weimer och Gröna Liberaler

Anmälan: senast den 27/1 till Kajsa Dovstad på kajsa.dovstad@riksdagen.se

Tack alla ni som kom till vårt seminarium förra veckan som handlade om framtidens drivmedel. Tyvärr har vi inte hittat en teknisk lösning att sända seminarierna direkt, men tidningen NU rapporterade om mötet. Se bilagan.

Liberala hälsningar
Karin Karlsbro
Ordförande Gröna liberaler

PS. Tack för alla kommentarer och glada tillrop som strömmar in i samband med nyhetsbreven. Följ gärna gröna liberaler på facebook och twitter, där ni även kan följa bl.a. Maria Weimer, Lars Tysklind och mig.